Үйлдвэрийн талбайг өргөтгөх

Хоу Бинглиний (Компанийн ТУЗ-ийн дарга) ухаалаг удирдлаган дор манай компанийн борлуулалтын зах зээл өргөжиж, дотоод болон гадаадад шилэн шилэн дуу шингээгч бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх хувь нэмэгдсээр байна.

Компанийн бизнесийн цар хүрээг тэлэх нь хүчин чадал хүрэлцэхгүйн улмаас хязгаарлагдаж, зарим үйлдвэрлэлийн шугамууд ачаалал ихтэй ажиллаж байна.Тус компани нь үйлдвэрлэлийн цар хүрээг тэлэх, компанийн хүчин чадлын хомсдол үүссэн өнөөгийн нөхцөл байдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх зорилгоор 2023 оны 1-р сараас эхлэн 20,000 ам метр талбай бүхий үйлдвэрлэлийн цехийг өргөтгөж эхэлсэн.Манай компанийн анхны үйлдвэрийн талбай нь 40,000 ам метр, өргөтгөсөн үйлдвэрийн талбай нь 60,000 ам метр болно.Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 50%-иар нэмэгдүүлж, жилийн үйлдвэрлэлийг 2 сая ам.метрт хүргэх төлөвтэй байна.
Компанийн хөгжил шинэ шатанд гарна.

мэдээ3


Шуудангийн цаг: 2023 оны 1-р сарын 11